Om avel...

De Veritas är latin och betyder ”av sanningen”. Prefixet är en ledstjärna för mig i mitt avelsarbete då jag anser att all seriös hundavel bygger på ärlighet.
Avel är inte lätt. Det säger sig självt: ett skapande arbete med levande gener som byggstenar. Att dessutom ha den största respekten inför det faktum att "byggstenarna" är levande varelser med behov, instinkter och beteenden som vi måste ta hänsyn till gör det hela än mer komplicerat. Vi som uppfödare har således ett oerhört stort ansvar, både etiskt och moraliskt. 

Den perfekta hunden finns inte. Alla hundar har styrkor likväl som svagheter. Jag tror att vi uppfödare behöver "think outside the box" lite mer. Det är så himla lätt att fastna vid specifika detaljer och snöa in i sitt tänk.  Inom Rottweilern dras vi med en rad olika sjukdomar, den ena allvarligare än den andra. Mitt fokus ligger på hundens välmående. För att en hund skall trivas och fungera i en familj och i ett samhälle, krävs det en frisk själ i en frisk kropp och dessutom en hel del väl avvägda mentala egenskaper. Vi har även stora problem med mentaliteten inom rasen. 
Jag använder mig av de "utvärderingsverktyg" i min avel som finns att tillgå idag som t ex röntgen, MH samt MT. Utöver dessa verktyg anser jag att som uppfödare behöver man vara ärlig,  ha självinsikt, vara ödmjuk och ständigt vilja söka ny kunskap. Man behöver våga titta på sitt avelsarbete granska det kritiskt. Och det allra viktigaste för mig är att ha respekt för hunden som art och individ.

Att vara Rottweilerägare medför ett stort ansvar och ställer höga krav på dig som hundägare. Med tanke på alla incidenter med "farliga hundar" (där Rottweilers tyvärr har varit inblandade) så har vi alla, såväl vanliga hundägare som uppfödare, ett stort ansvar gentemot vår omgivning. Vi har konstant medias ögon på oss och rasen har inte råd med fler "olyckor". Alla som äger en Rottweiler bör ha som mål att ens hund skall vara en god ambassadör för rasen och att med stolthet kunna få visa vilka fantastiska hundar Rottweilers är. En Rottweiler i "fel" händer är livsfarlig. Punkt.
Eftersom Rottweilern är en brukshund anser jag att ALLA Rottweilers har rätt att leva ett aktivt liv. De behöver en vettig sysselsättning för att må bra och vara ett trevligt tillskott i såväl familjen som i vårt samhälle. Rottweilern är en allroundhund som lämpar sig för de flesta aktiviteter. Det viktigaste av allt är dock att hunden får utlopp för de beteendebehov som finns. Det innebär inte att lydnad & bruks är det enda rätta att sysselsätta sin Rottweiler med. Tvärtom!
Jag tillhör inte kategorin av uppfödare som anser att en valpköpare med tävlingsintresse per automatik är den bästa valpköparen. Ibland kanske till och med tvärtom. Många gånger kan jag tycka att den hysteriska jakten på meriter blir på hundens bekostnad när hundägandet bara handlar om att prestera. För mig handlar såväl hundägande som avel om så mycket mer än meriter på papper. Rottweilern är dock ingen hund som trivs med att "bara vara sällskapshund" och det måste man vara medveten om. Likväl som den skall vara arbetsvillig när arbete bjuds, skall den kunna ha förmågan att koppla av när inget särskilt händer. Det är en oerhört viktig egenskap, att kunna koppla av. Både ur familjelivsynpunkt likväl som ur hälsosynpunkt.
Och det viktigaste av allt: Rottweilern är tyvärr inte en hund för alla...
Rottweilern är en kraftfull hund med en färggrann personlighet som kräver sin människa.  Det handlar inte om hur mycket man lyckas bestämma över sin hund eller hur många meriter man lyckas skaffa sig med hjälp av sin hund. Det handlar om ett samspel, mellan människa och hund, byggt på en ömsesidig respekt inför hunden och dess behov, både som art likväl som individ. Ett samspel som bygger på kärlek, ömsesidig respekt, trygghet, förståelse och lyhördhet inför individens behov.
Jag väljer mina valpköpare utifrån mina egna värdegrunder. Inte för att jag på något sätt förkastar dem som värderar annorlunda än jag själv. Utan mer för att jag faktiskt skall kunna hjälpa till när det uppstår problem. Det är enklare att mötas i en sådan situation om man har någorlunda likvärdiga grundvärderingar... Annars blir det en lång väg att vandra för att kunna mötas...  Och hunden betalar ett högt pris. 
Att skaffa sig en Rottweiler skall vara ett väl genomtänkt beslut.  Hunden som art har många medfödda beteendebehov som de behöver få utlopp för. Rottweilern räknas till de äldre hundraserna och har sedan länge avlats för specifika arbetsuppgifter, såsom vakt- och boskapshund. Rottweilern är en hund med en stor integritet vilket innebär att de generellt inte uppskattar att frottera sig med allt och alla. Vare sig det gäller främmande människor eller hundar. Det är en vaksam hundtyp med ett stort behov av att "hålla koll" på sin omgivning. Rottweilern är mycket tillgiven, självsäker och samarbetsvillig. Den kräver en hel del motion, mental  stimulans och mycket kärlek för att må bra. Får Rottweilern det den behöver har man den bästa och mest lojala vän man kan önska sig.

Att köpa en valp från oss innebär ett 100%-igt engagemang från dig som valpköpare likväl som du får ett 100%-igt engagemang tillbaka. Vi förutsätter att ditt valpköp är väl genomtänkt där du är väl medveten om Rottweilerns behov samt att du har för avsikt att ge valpen ett kärleksfullt och LIVSLÅNGT hem. Vi vill ha en kontinuerlig kontakt med dig under hela hundens liv. Vi finns här för dig som valpköpare när ni stöter på problem eller bara har funderingar som ni vill bolla. Alltid. Vare sig det är julafton eller semester.
Vi vill  att du som valpköpare har ambitionen att hunden skall HD/AD-röntgas vid lämplig ålder,  genomföra en Mentalbeskrivning (MH) samt genomföra Korning (MT) vid lämplig ålder. Vi lägger ner ett enormt arbete bakom varje kull och vi önskar att alla avkommor skall genomgå ovanstående då det är en viktig utvärdering av vårt avelsarbete.


Som valpköpare erbjuds du:
- 100% support & engagemang under hundens hela liv
- Valpträffar
- Kennelläger
- Individanpassad problemlösning vid behov
- Gemensamt MH
- Gemensam röntgen
- Gemensam korning

Alla valpar är vid leverans (tidigast vid 8 veckor):
- Självklart uppväxta i familjen med oss samt familjens alla djur. Stor vikt läggs vid miljö- samt beteendeberikning för att främja valparnas utveckling maximalt
- Registrerade i Svenska Kennelklubben
- Chipmärkta
- Vaccinerade
- Avmaskade
- Veterinärbesiktade
- Valpkullsförsäkrade
- Dolda-fel-försäkrade i 3 år

Av dig som valpköpare önskar jag:
- Ett kärleksfullt och livslångt hem där du erbjuder valpen ett meningsfullt liv.
- Kontinuerlig kontakt med mig
- Deltagande vid gemensam HD/AD röntgen vid ca 1 års ålder som jag anordnar
- Deltagande vid gemensam mentalbeskrivning som jag anordnar
- Mentaltest (Korning) vid lämplig ålder

Frågor? Välkommen att kontakta mig på
frida@dogland.se