Om avel

"De Veritas" är latin och betyder ”av sanningen”. Kennelprefixet är en ledstjärna för mig i mitt avelsarbete då jag anser att allt avelsarbete bygger på ärlighet. Mot mig själv, mot hunden och mot mina valpköpare. 
Avel är allt annat än lätt. Det säger sig självt: ett skapande med levande varelsers liv och dess gener som byggstenar. Att dessutom ha den största respekten inför det faktum att "byggstenarna" är själsliga individer med behov, instinkter, känslor och beteenden som vi i allra högsta grad bör ta hänsyn till gör det hela än mer komplicerat. Vi som uppfödare har således ett oerhört stort ansvar, framför allt ur ett etiskt perspektiv. 

Den perfekta hunden finns inte. Alla hundar har styrkor likväl som svagheter, precis som vi människor. Jag tror att vi uppfödare behöver "think outside the box" lite mer. Det är så himla lätt att fastna vid specifika detaljer och snöa in i sitt tänk.  Inom Rottweiler-rasen dras vi med en rad olika sjukdomar, den ena allvarligare än den andra. I mitt avelsarbete ligger mitt fokus på hundens välmående. För att en hund skall trivas med livet och fungera i en familj och i ett samhälle, krävs det en trygg själ i en sund kropp. Och för mig hänger kropp och själ ihop. Jag tänker att det är svårt att må bra på insidan om kroppen är skruttig. Likväl som att en individ som har stora svårigheter att anpassa sig till livet i stort, troligtvis kommer att bli fysiskt sjuk av all stress. Det jag menar är att hunden behöver ha en hel del väl avvägda mentala egenskaper för att den skall kunna må bra. Här spelar såklart föräldradjuren en stor roll, men även miljön hos uppfödaren och tikens förmåga att vara en god mor under valparnas första tid i livet. 
Jag använder mig av de "utvärderingsverktyg" i min avel som finns att tillgå idag som t ex röntgen, MH samt gentester. Utöver dessa verktyg anser jag att som uppfödare behöver man vara ärlig mot sig själv.  Man behöver våga titta på sitt avelsarbeteoch granska det kritiskt. Och det allra viktigaste för mig är att ha respekt för hunden som art och individ. Många gånger har jag sett tikar som tvingats in i aveln för att det var människans plan. Alla hundar ska inte gå i avel bara för att de kan. Jag värderar deras personliga lämplighet mycket högt. Och det är här mina tankar om tvångsparning osv kommer in. 
Men det är en annan historia...

Att vara Rottweilerägare medför ett stort ansvar och ställer höga krav på dig som hundägare. Med tanke på alla incidenter med "farliga hundar" (där Rottweilerliknande hundar tyvärr har varit inblandade) så har vi alla, såväl vanliga hundägare som uppfödare, ett stort ansvar gentemot vår omgivning. Vi har konstant samhällets ögon på oss och rasen har inte råd med fler "olyckor". Alla som äger en Rottweiler bör ha som mål att ens hund skall vara en god ambassadör för rasen och att med stolthet kunna få visa vilka fantastiska hundar Rottweilers är. En Rottweiler i "fel" händer är livsfarlig. Punkt.
Eftersom Rottweilern är en mycket intelligent och arbetande hund anser jag att ALLA Rottweilers har rätt att leva ett aktivt liv. De behöver en vettig sysselsättning för att må bra och kunna vara ett trevligt tillskott i såväl familjen som i vårt samhälle. Rottweilern är en allroundhund som lämpar sig för de flesta sysselsättningar. Det viktigaste av allt är dock att hunden får utlopp för de beteendebehov som finns. Det innebär inte att lydnad & bruks är det enda man kan sysselsätta sin Rottweiler med. Snarare tvärtom!
Jag tillhör inte kategorin av uppfödare som anser att en valpköpare med tävlingsintresse per automatik är den bästa valpköparen. Oftast faktiskt tvärtom. Många gånger kan jag tycka att den hysteriska jakten på meriter blir på hundens bekostnad när hundägandet bara handlar om att prestera. För mig handlar såväl hundägande som avel om så mycket mer än meriter på papper. Rottweilern är dock ingen hund som trivs med att "bara vara sällskapshund" och det behöver man vara medveten om. Likväl som den gärna får vara arbetsvillig när arbete bjuds, skall den kunna ha förmågan att koppla av när inget särskilt händer. Det är en oerhört viktig egenskap, att kunna koppla av.  Både ur familjelivsynpunkt likväl som ur hälsosynpunkt.
Och det viktigaste av allt: Rottweilern är tyvärr inte en hund för alla...
Rottweilern är en kraftfull hund med en färggrann personlighet som kräver rätt människa.  Det handlar inte om hur mycket man lyckas bestämma över sin hund eller hur många meriter man lyckas skaffa sig med hjälp av sin hund. Det handlar om ett samspel, mellan människa och hund, byggt på en ömsesidig respekt inför hunden och dess behov, både som art likväl som individ. Ett samspel som bygger på kärlek, ömsesidig respekt, trygghet, förståelse och lyhördhet inför individens behov. Det handlar om etik och om värdegrunder. 
Jag väljer mina valpköpare utifrån mina egna värdegrunder. Inte för att jag på något sätt förkastar dem som värderar annorlunda än jag själv. Utan mer för att jag faktiskt skall kunna hjälpa till när det uppstår problem. Det är enklare att mötas i en sådan situation om man har någorlunda likvärdiga grundvärderingar, annars blir det en lång väg att vandra för att kunna mötas...  Och hunden kommer hamna i kläm och får betala ett högt pris. 
Att skaffa sig en Rottweiler skall vara ett väl genomtänkt beslut.  Hunden som art har många medfödda beteendebehov som de behöver få utlopp för. Rottweilern räknas till de äldre hundraserna och har sedan länge avlats för specifika arbetsuppgifter, såsom vakt- och boskapshund. Rottweilern är en hund med en stor integritet vilket innebär att de generellt inte uppskattar att frottera sig med allt och alla. Vare sig det gäller främmande människor eller hundar. Det är en vaksam hundtyp med ett stort behov av att "hålla koll" på sin omgivning. Rottweilern är mycket tillgiven, självsäker och samarbetsvillig. Den kräver en hel del motion och mental  stimulans men framför allt  mycket kärlek för att må bra.
Får Rottweilern det den behöver har man den bästa och mest lojala vän man kan önska sig.

Att köpa en valp från oss innebär ett 100%-igt engagemang från dig som valpköpare likväl som du får ett 100%-igt engagemang tillbaka. Vi förutsätter att ditt valpköp är väl genomtänkt där du är väl medveten om Rottweilerns behov samt att du har för avsikt att ge valpen ett kärleksfullt, meningsfullt liv och ett  LIVSLÅNGT hem. Du ser din valp som en familjemedlem av samma värde som alla andra familjemedlemmar. Vi vill ha en kontinuerlig kontakt med dig under hela hundens liv. Vi finns här för dig som valpköpare när ni stöter på problem eller bara har funderingar som ni vill bolla. Alltid. Vare sig det är julafton eller semester.
Vi vill  att du som valpköpare har ambitionen att hunden skall HD/AD-röntgas vid lämplig ålder,  genomföra en Mentalbeskrivning (MH) samt genomföra Korning (MT) vid lämplig ålder. Vi lägger ner ett enormt arbete bakom varje kull och vi önskar att alla avkommor skall genomgå ovanstående då det är en viktig utvärdering av vårt avelsarbete.


Som valpköpare erbjuds du:
- 100% support & engagemang under hundens hela liv
- Zoom-träffar under valpens första år med problemlösning och support
- Kennelläger
- Individanpassad problemlösning vid behov
- Gemensamt MH
- Gemensam röntgen
- Gemensam korning om möjligt

Alla valpar är vid leverans (tidigast vid 8 veckor):
- Självklart uppväxta i familjen med oss samt familjens alla djur. Stor vikt läggs vid miljö- samt beteendeberikning för att främja valparnas utveckling och höja deras välfärd
- Registrerade i Svenska Kennelklubben
- Chipmärkta
- Vaccinerade
- Avmaskade
- Veterinärbesiktade
- Valpkullsförsäkrade
- Dolda-fel-försäkrade i 3 år

Av dig som valpköpare önskar jag:
- Ett kärleksfullt och livslångt hem där du tillgodoser valpens behov och ger valpen ett meningsfullt liv       och där du som människa öppnat upp för en djupare relation till hunden som individ. 
- Kontinuerlig kontakt med mig 
- Deltagande vid gemensam HD/ED röntgen vid ca 1 års ålder som jag anordnar
- Deltagande vid gemensam mentalbeskrivning som jag anordnar
- Mentaltest (Korning) vid lämplig ålder

Frågor? Välkommen att kontakta mig på
frida@dogland.se